Johtaminen viikinkien opeilla

On se kumma kun jatkuvasti, keski-iän edetessä ja nutturan kiristyessa, näkee tilanteita joista tulee mieleen: Olipa huonosti johdettu!

Nuorempana en olisi ajatellut ollenkaan niin. 

Silloin ajattelin koko johtamisasian hyvin yksioikoisena ja kuuluvan vain joihinkin hyvin rajattuihin toimintoihin - mutta nyt näen johtamista kaikkialla. Ja samalla kaikenlaista johtamista.

Harvasta asiasta on kirjoitettu yhtä paljon oppaita kuin johtamisesta. Harvaa asiaa on määritelty yhtä antaumuksella ja ymmärretty niin monin eri tavoin. Harva asia on niin henkilökohtainen ja julkinen samaan aikaan. Johtaja is the one to blame! On leadershippiä ja managementtiä. On niitä, jotka tekevät asiat oikein ja niitä, jotka tekevät oikeita asioita.

Mutta siitä ei päästä mihinkään, että aina kun pitäisi yhdessä tehdä jotain, saavuttaa päämääriä, saada aikaan - niin aina silloin tapahtuu johtamista.


'Johtaminen on toimintaa, jonka avulla ihmisten voimavarat ja työpanos kohdennetaan tehokkaasti määrätyn tavoitteen saavuttamiseksi'
(Seeck, H. 2008, Johtamisopit Suomessa).

Johtamistehtävän voi hoitaa niin monella eri tavalla! Ja sen voi hoitaa aina paremmin. Avuksi voi ottaa vaikka vanhat viikinkien lait ... no, myönnetään, hiukan muokkasin niitä suomennoksessani. Ne sopivat kyllä aika moneen tilanteeseen.


§ 1 Ole rohkea ja aloitteellinen

 • Ole suora
 • Tartu kaikkiin tilaisuuksiin
 • Käytä erilaisia toimintatapoja
 • Ole monipuolinen ja ketterä
 • Älä suunnittele kaikkea viimeiseen yksityiskohtaan
 • Käytä laadukkaita välineitä

§ 2 Ole valmistautunut

 • Pidä tarvikkeet hyvässä kunnossa
 • Pidä itsesi kunnossa
 • Hanki hyvä tiimi
 • Olkaa samaa mieltä tärkeistä asioista
 • Valitkaa yksi johtaja

§ 3 Ole hyvä kauppias

 • Ota selvää mitä kenttä tarvitsee
 • Älä lupaa mitä et voi pitää
 • Älä vaadi liikaa
 • Älä polta siltoja takanasi

§ 4 Pidä homma kuosissa!

 • Pidä varusteet siisteinä ja kunnossa
 • Järjestä ryhmällesi mukavaa ja me-henkeä luovaa tekemistä
 • Pidä huoli, että kaikki tekevät jotain hyödyllistä yhteisen tavoitteen eteen
 • Konsultoi ja kuuntele ryhmää saadaksesi neuvoja

Juu-u. Melkein kaiken allekirjoitan vanhojen viikinkien kanssa. Mutta jokin osa sisäistä kontrollifriikkiäni pyristelee kun kehoitetaan olemaan suunnittelematta kaikkea viimeiseen yksityiskohtaan asti... Lukisin sen niin, että 'ole valmis luopumaan suunnitelmistasi tai muuttamaan niitä jos tilanne muuttuu'. Niinkin luettuna se on aika haastava ohje... Se on toisen ammoisan johtamistaidon auktoriteetin Sunzin ohje n. vuonna 400 eaa kirjoitetussa ”Sodankäynnin taidossa” : Johtaminen ei ole tiedettä eikä taidetta, vaan tilannesidonnaista toimintaa.

Mutta niinkuin naistenlehdissä sanotaan: Näillä opeilla onnistut! Oli kyse joukkojen mobilisoinnista kodin konmaritukseen tai vanhempainyhdistyksen kevättempauksesta, työpaikan projekteista puhumattakaan, niin viikinkien lakitekstistä saa inspiraatiota ja ideoita, joilla kannattaa lähteä tuulta päin!

Seuraavaksi voisi sitten lukea Sunzia... joka vaikuttaa ihan ajattomalta. Kirja-arviossaan kenraalimajuri Aarno Vehviläinen ja professori Risto Tainio kirjoittavat:

Ihmisten johtamisen ohjeet ovat osuvia. Esimiestaitoa parhaimmillaan kuvastaa jo kirjan alussa esitetyistä prinsiipeistä ensimmäinen, ”oppi”, jolla tarkoitetaan toimintaa, ”mikä saa alaiset ajattelemaan yhdenmukaisesti johtajiensa kanssa”. Siihen sisältyvät oikeudenmukaisen kohtelun, kannustavan hallinnan, viestinnän ja vuorovaikutuksen positiiviset voimat. Vai miten muuten organisaation ihmiset saadaan ajattelemaan yhdenmukaisesti? Taitava johtaja osoittaa suunnan ja saa väkensä ymmärtämään yhteiset tavoitteet ja niiden mielekkyyden. Hän ei sido, vaan vapauttaa energiaa. Tulokset paranevat, mutta ihmiset eivät kulu.
- Sunzi, Sodankäynnin taito, kirja-arvio: http://lta.hse.fi/2006/1/lta_2006_01_literature.pdf 

Kommentit